د پلانر پیژندنې

  • PLANNER KNIVES

    د پلانر پیژندنې

    مواد: HSS 6 W W - 1.3343 - M2 ، HSS 18٪ W - 1.3355 - T1 ، 1.2379 - D2 کارول: پلانر چاقو چې د لرګیو تختو او بالکونو ماشین کولو لپاره کارول کیږي , پلانر او موټینسر